Pożyczki

Nie jesteśmy kolejną firmą zabierającą Twój czas i proszącą o wypełnianie nieskończenie długich wniosków!

U nas zasady pożyczania są banalnie proste i przejrzyste !

Nie jesteśmy pośrednikiem! Wiesz od kogo i na jakich warunkach pożyczasz!

Warunki uzyskania pożyczki:

Masz szansę otrzymać pożyczkę jeśli spełniasz poniższe warunki:

  • Jesteś w wieku 18-80 lat
  • Posiadasz stałe i udokumentowane źródło dochodu
    w postaci: renty, emerytury, umowy o pracę lub umowy zlecenie
  • Posiadasz stałe miejsce zameldowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  • Otrzymujesz świadczenie od min. 3 miesięcy, a umowa o pracę jest ważna min 6 miesięcy od chwili otrzymania pożyczki

Uwaga: jeśli posiadasz nowy dowód osobisty poprosimy Cię o przedstawienie zaświadczenia o stałym adresie zameldowania.

Wierzymy w zaufanie!
Dlatego nie weryfikujemy baz BIK, Erif, czy KRD!
Każdemu może powinąć się noga, ważne by wyciągać z tego wnioski!

Udzielamy pożyczek osobom z zajęciami komorniczymi.

Każde zgłoszenie rozpatrujemy indywidualnie, u nas każdy klient to imię i nazwisko oraz inna historia, a nie kolejny numer w systemie!

JAK TO DZIAŁA?

  1. Prosimy Cię o wypełnienie krótkiego formularza.
  2. Skontaktujemy się z Tobą, w celu przedstawienia oferty oraz ustalenia warunków pożyczki.
  3. Przedstawimy Ci umowę pożyczki do podpisu.
  4. Podpisz umowę, a my przelejemy pieniądze na Twoje konto!

POŻYCZKA ZA 0zł!

Oferujemy pożyczkę do 500zł całkowicie za darmo! Wystarczy że jesteś naszym nowym klientem i nie posiadasz zajęć komorniczych. Sprawdź nas! Nic za to nie płacisz!

POŻYCZKA NA 30dni

Potrzebujesz gotówki na chwilowe wydatki? weź naszą krótkoterminową pożyczkę na nagłe wydatki i spłać gdy otrzymasz swoje wynagrodzenie.

POŻYCZKA NA RATY

Spłacaj wygodnie w miesięcznych ratach.

PAMIĘTAJ!

Pożyczka powinna zostać spłacona w terminie wskazanym w umowie.
Drogi kliencie, zależy nam na Twoim zadowoleniu. Bądź odpowiedzialnym pożyczkobiorcą! Zawsze przed pożyczeniem oceń swoją zdolność spłacenia pożyczki. Nie podejmuj pochopnych decyzji, brak terminowej spłaty może zmniejszyć Twoją wiarygodność i utrudnić możliwość zaciągania zobowiązań w przyszłości.

Spłacając w terminie nie zapłacisz żadnych dodatkowych kosztów.

Pożyczkę możesz otrzymać również w naszym biurze w mniej niż 10 min.!

 

Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Ustawie o kredycie konsumenckim oraz Kodeksie Cywilnym.

Warunkiem udzielenia pożyczki jest posiadanie stałego udokumentowanego dochodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej.

Pożyczkodawcą jest TAYLOR FINANCE CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze , przy ul.Osiedlowa 5, 65-268 Zielona Góra, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000606347, NIP 9731028561, REGON 363899574, kapitał zakładowy 200 000zł

Wskazane parametry oferty mają charakter informacyjny, są oparte o wyliczenia na podstawie informacji publicznie dostępnych.

Odsetki za nieterminową płatność pożyczki naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne) (wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest równa sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). W przypadku, gdy Pożyczka lub jej część nie została uiszczona w terminie, Pożyczkodawca oraz podmiot, który nabył wierzytelność z tytułu Umowy Pożyczki (w przypadku zbycia wierzytelności przez Pożyczkodawcę) mają prawo podejmowania czynności windykacyjnych : wykonywaniu monitów SMS, drogą telefoniczną, pisemnych wezwań oraz przekazaniu prawa do dochodzenia zaległych płatności osobom trzecim. W przypadku braku spłaty pożyczki bądź opóźnienia w spłacie Pożyczkodawca może przekazywać dane Pożyczkobiorcy o zobowiązaniach do Biur Informacji Gospodarczej. Ponadto Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla pierwszej pożyczki dla nowych klientów bez zajęć komorniczych, przy założeniu spłaty pożyczki w wyznaczonym terminie; 0%; całkowita kwota pożyczki 500 zł, całkowita kwota do spłaty 500 zł; prowizja 0%; oprocentowanie 0%; całkowity koszt pożyczki 0 zł; umowa na 30 dni. Stan na 05.12.2017 r. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla pożyczki na 30 dni przy założeniu spłaty pożyczki w wyznaczonym terminie; 2333,65% przy pożyczce 500zł netto: całkowita kwota pożyczki 650 zł; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; całkowity koszt pożyczki 150 zł (w tym: prowizja 150 zł, odsetki 0 zł); umowa na 30 dni. Stan na 5.12.2017 r.. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.